Seluruh Mahasiswa FIS UM wajib memperbarui nomor HP pada profil SIAKAD dengan nomor terbaru dan memeriksa kebenaran data pada http://forlap.dikti.go.id/

MENGEMBANGKAN WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA

| April 22, 2014 | 0 Comments

MENGEMBANGKAN WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA

A. Rosyid Al Atok

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, FIS Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5 Malang

Abstrak: Secara historis identitas kebangsaan suatu bangsa itu dibingkai, dibangun dan dikembangkan atas tiga pilar dimensi waktu; masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Masa lalu, berkaitan dengan pengalaman-pengalaman sejarah kehidupan bersama baik yang pahit maupun yang manis. Masa kini, berkaitan dengan kondisi nyata dan tantangan yang harus dihadapi an diselesaikan bersama. Masa akan datang, berkaitan dengan cita-cita tentang kehidupan ideal yang hendak dan hanya bisa dicapai secara bersama-sama.

Artikel dimuat dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Pengajarannya VERSTEHEN, Tahun ke-Empat, Agustus 2013, ISSN 208-2437

Category: Karya Ilmiah Dosen

About the Author ()

Leave a Reply